שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

פרטיות

אתר האינטרנט Latestnews.co.il (להלן – "האתר") בעלות ובהחזקת חברת גריץ' בע"מ.

התנאים בהסכם זה, מהווים חלק בלתי ניפרד מהסכם תנאי השימוש. עצם התחברותך לאתר, הנך מביע הסכמתך לתנאים המפורטים בנוגע למדיניות הפרטיות הנהוגה.

 1. באתר קיימים פעילויות ושירותים אשר דורשים רישום מוקדם על מנת לאפשר גישה אליהם. הרשום המוקדם כולל מסירת מיידע כללי אודותיך. מסירת פרטיך בהרשמה לשירות ו/או פעילות, מהווה הצהרה מצדך כי הפרטים שמסרת נכונים. לא חלה עליך חובה למסור את הפרטים ומסירתם נתינה לשיקול דעתך. ייחד עם זאת, ככל שלא תמסור פרטים הנדרשים, לא תוכל לקחת חלק באותה פעילות ו/או שירות.
 2. הרישום לאתר ולשירותיו יכול שייעשה באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות. כאשר אתה נרשם לשירות, אתה מאפשר לגריץ' גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון זה.
 3. גריץ' רשאית לשנות ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות ובכלל זה רישום ישיר שאינו מחייב הזדהות באמצעות חשבון רשת חברתית.
 4. בעצם השימוש באתר אתה נותן הסכמתך שגריץ' ו/או שותפיה העסקיים (כגון: מפרסמים, משווקים, חברות אחסון) ישמרו וישתמשו במידע שמסרת בעת הרישום לאתר ו/או מידע שהתקבל בעקבות השימוש שלך באתר.
  המידע ישמר בגריץ' ו/או אצל מי מטעמה ויעשה בו שימוש בהתאם להסכמתך שלהלן וע"פ חוק.
 5. בכפוף לתנאי השימוש באתר, אתה מסכים שגריץ' ו/או מי מטעמה ישמרו ויעשו שימוש במידע כמפורט:
  א. גריץ' ושותפיה העסקיים רשאים לפנות אליך ולשלוח מדי פעם בדואר האלקטרוני ובכל דרך אחרת מידע ו/או מידע פרסומי אודות פעילויות ושירותים נוספים בין אם מידע שגריץ' מפרסמת בעצמה או באמצעות אחרים. שימוש באתר ואישורך לקבל דיוור תוכן פרסומי מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת כאמור, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת במהלך הרישום לאתר או הפרטים שאפשרת גישה אליהם ככל ונרשמת לשירת באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת לגריץ' את פרטיך. דע כי בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך, על-ידי משלוח הודעת סירוב בדרך שתפורט בדברי הפרסומת שישלחו אליך. בנוסף, גריץ' תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע שאינם מהווים דבר פרסומת.
  ב. גריץ' רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שייאסף בנוגע לתחומי עניין שלך,  השימוש שלך והרגלי הרכישה שלך באמצעות מידע או פרסומות אותם קראת, העמודים שגלשת אליהם וצפית בהם, השירותים וההצעות שהתעניינת בהם, מיקומך בעת השימוש, נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג המכשיר בו אתה עושה שימוש לרבות מידע אודות אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד.
  ג. גריץ' רשאית לאסוף את המידע כאמור לעיל ולנתח אותו באמצעות צדדים שלישיים.
  ד.לגריץ' הזכות להעביר את המידע הנ"ל לצד שלישיים להם שיתוף פעולה עם גריץ' באתר לרבות  למפרסמים באתר. השימוש במידע זה על ידי הצדדים השלישיים, כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולמדיניות הפרטיות של האתר.
  ה. גריץ' רשאית להשתמש במידע לאספקת שירותי האתר, לרכישת שירותים באתר, שליחת דיוור, התאמת תוכן ודיוור באופן אישי , זיהוי במהלך כניסות חוזרות לאתר, תפעול ופיתוח האתר, גביית כספים, עריכת חשבונות, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים), ושיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  ו. המידע שישמש את גריץ' לצורך כך לא יזהה אותך באופן אישי בשם או בפרטי התקשרות (כתובת, טלפון).
  ז. לגריץ' הזכות לשלוח אליך הודעות ו/או מתפרצות (Push Notifications) באמצעות ממשק האפליקציה או מכשיר הקצה שברשותך. במידה ותחפוץ להפסיק קבלת הודעות אלו, יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס לאפליקצייה באופן עצמאי, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.
  ט. חלק מהשירותים הניתנים באתר הם "שירותים מבוססי מיקום", הנעזרים בטכנולוגייתGPS על-מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך תכנים או פרסומים התואמים ככל הניתן למיקום זה. לא ניתן לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל-כן בעצם השימוש באתר אתה מסכים לשימוש זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך על-ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך.
 6. א. האתר משתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף ועל מנת לאסוף נתונים אודות השימוש שלך באתרים, להתאים את הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מה-Cookies יפקעו כשתסגור את הדפדפן וחלקן ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך.
  ב. המידע שמכילות הCookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן). בנוסף, באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך בכל רגע. לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים.
 7. האתר מכיל בתוכו קישורים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. גריץ' אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת גריץ', לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר.
  ו. אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטי הרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניות הפרטיות של גריץ' אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.
 8. לגריץ' הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל מידע שאינו אישי ותוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם פעולה זו דרושה על פי דין, לצורך אכיפת תנאי השימוש, במקרה של הפרת תנאי השימוש או הפרת כל דין, למניעת נזק מכל סוג שהוא.
 9. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר את זכויותיך, או שאינו נכון, הנך מוזמן לפנות לגריץ' באמצעות דוא"ל.
 10. לגריץ' הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליידע או לקבל הסכמת מראש, לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת.

 

 

 

סגור